How do I view Webalizer stats without loging to cPanel?

Use the following:

1. cd /home/username/www

2. ln -s ../tmp/webalizer stats

3. chown username.username stats

4. cd ../tmp

5. chmod 755 ./

6. chmod 755 ./webalizer

  • 4 Корисниците го најдоа ова како корисно
Дали Ви помогна овој одговор?